Thomas| Doesburg |
 
Dunsbergen | Van 't Land
Strafrechtadvocaten
Mr A.W.A.P. (Adam) Doesburg

Mr Adam Doesburg is in 1997 strafrechtelijk afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. Aansluitend is hij als strafrechtadvocaat aan de slag gegaan bij een landelijk bekend Amsterdams strafrechtkantoor. In 2001 begon hij zijn eigen strafrechtkantoor in Breda. Sinds februari 2007 oefent hij zijn praktijk uit onder de noemer van TDNL Strafrechtadvocaten waarvan hij medeoprichter en partner is.
Mr Doesburg is lid van de NVSA sinds 2008.

Zijn juridische interesse sluit de laatste jaren naadloos aan bij zijn praktijk. Hij verleent voornamelijk rechtsbijstand aan personen en bedrijven die als verdachte zijn aangemerkt in - kort gezegd - strafrechtelijke onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit op het gebied van overtreding van de Opiumwet en daarmee verband houdende aspecten als witwassen, fiscale fraude, geweldsdelicten etc.

De praktijk van Mr Doesburg is zowel landelijk dekkend als grensoverschrijdend. Binnen het kantoor geldt hij als één van de “dossierverslinders” in qua omvang grote zaken. Hij heeft vooral oog voor de kennisbasis van het kantoor en het leggen van dwarsverbanden tussen lopende danwel reeds afgewikkelde zaken binnen TDNL.