Thomas| Doesburg |
 
Dunsbergen | Van 't Land
Strafrechtadvocaten
Mr E.M.J. (Erik) Thomas

Mr Erik Thomas is in 1988 civielrechtelijk afgestudeerd aan de Universiteit Leiden en, bij toeval, vrijwel direct na zijn afstuderen in het strafrecht beland. Voorafgaande aan de oprichting van TDNL Strafrechtadvocaten was hij medeoprichter en eigenaar van twee meer algemeen georiënteerde advocatenkantoren waarbij het accent meer dan gemiddeld op het strafrecht lag. Zijn wens om in het zuiden van Nederland een strafrechtkantoor pur sang te hebben leidde mede tot de oprichting van TDNL.  Mr Thomas is lid van de NVSA sinds 2003

De praktijk van Mr Thomas is divers te noemen en sluit de laatste jaren goed aan bij zijn toenemende maatschappelijke betrokkenheid. Zaken variëren daarom van de lokale politierechter tot zeer omvangrijke – veelal internationale – strafzaken waarbij de nadruk ligt op de georganiseerde criminaliteit.

Zijn leeftijd en ervaring hebben er inmiddels toe geleid dat hij één van de sturende elementen binnen TDNL is. Tegen die achtergrond moeten ook zijn vele contacten met de pers en het bijdragen aan de totstandkoming van overleg tussen de advocatuur en andere belanghebbenden (rechtspraak, openbaar ministerie, politie etc.) worden gezien om op die wijze de belangen van verdachten ook in een breder kader te behartigen.