strafrechtadvocaten

Aanvullende Kantoorinformatie

INSCHRIJVING NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN

Al onze advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94 2596 XM  Den Haag, telefoon: 070 - 335 35 35, e-mail: info@advocatenorde.nlBEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

TDNL Strafrechtadvocaten BV is verzekerd overeenkomstig de Verordening op de Beroepsaansprakelijkheid van de Nederlandse Orde van Advocaten. De verzekering is ondergebracht bij HDI Gerling, Westblaak 14 3012 KL Rotterdam.