strafrechtadvocaten

Kosten Rechtsbijstand

KOSTELOZE RECHTSBIJSTAND 

TDNL zal altijd proberen u bij te staan op basis van het systeem van kosteloze rechtsbijstand ["pro deo"].

Of u hiervoor in aanmerking komt hangt onder meer af van de aard van de zaak en voorts van uw inkomen en vermogen gedurende het zogenaamde “peiljaar”, meestal het één na laatste jaar voorafgaand aan het jaar van de aanvraag.

Indien u in door de rechter-commissaris in voorlopige hechtenis wordt gesteld of anderszins van uw vrijheid bent beroofd gelden andere regels. In het kort komt het er dan op neer dat uw inkomen en vermogen geen beoordelingsfactor zijn. Met andere woorden; u komt dan veel eerder in aanmerking voor kosteloze rechtsbijstand.

De Raad voor Rechtsbijstand – een onafhankelijke overheidsorganisatie – neemt de beslissing over uw aanvraag, TDNL heeft hier geen enkele invloed op. Indien u in aanmerking komt voor kosteloze rechtsbijstand dient u rekening te houden met een eigen bijdrage, de hoogte hiervan wijzigt ieder jaar.

Via de link onderaan deze pagina leest u alle actuele en relevante informatie op de website van de Raad voor de Rechtsbijstand. Vragen over dit onderwerp beantwoorden wij graag, u kunt hiervoor altijd contact met ons opnemen.


NIET KOSTELOZE RECHTSBIJSTAND
 

Indien u om uw persoon of de aard van de zaak betreffende omstandigheden niet voor kosteloze rechtsbijstand in aanmerking komt dient u de kosten voor rechtsbijstand zelf te dragen. TDNL zal u dan een factuur zenden, meestal een voorschotfactuur. Deze factuur wordt in overleg met u bepaald waarbij diverse factoren een rol spelen.

Het aangehouden uurtarief bedraagt in 2016 – afhankelijk van de advocaat die zich met uw zaak gaat bezig houden – € 190,- tot € 250,- exclusief 6% bureaukosten en 21 % BTW. Afhankelijk van de zaak is TDNL bereid om de werkzaamheden te verrichten tegen een vast en maximaal honorarium. Hierover kunnen met u nadere afspraken worden gemaakt. U heeft te allen tijde inzage in de specificatie van uren en kosten die aan een factuur ten grondslag liggen.

Indien uw zaak eindigt in een vrijspraak geeft de wet de mogelijkheid om bij Justitie restitutie van uw kosten van rechtsbijstand te verzoeken. TDNL regelt dit voor u.