strafrechtadvocaten

Klachtenregeling

Indien u als cliënt ontevreden bent over de dienstverlening van ons kantoor of van één van onze medewerkers of advocaten, verzoeken wij u dat zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken.

Wij vragen u uw klacht eerst zelf met de bewuste medewerker of advocaat te bespreken. Vaak kan dan eenvoudig en snel worden een oplossing worden gevonden.

Komt u er in onderling overleg niet uit, dan kunt u zich beroepen op onze kantoorklachtenregeling en een formele klacht indienen. Dat doet u door middel van ons online klachtenformulier. Uw klacht wordt vervolgens behandeld door de klachtenfunctionaris.

KLACHTENFORMULIER

Download de klachtenprocedure