strafrechtadvocaten

mr. J.J.J. (Jasper) van Rijsbergen

mr. Jasper van Rijsbergen is in 2009 afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg met als specialisatie strafrecht. Na zijn afstuderen is mr. Van Rijsbergen direct bij TDNL begonnen als advocaat. Inmiddels maakt hij deel uit van de maatschap en heeft hij de Specialisatieopleiding Strafrecht aan het Willem Pompe Instituut afgerond, waardoor hij zich als lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) strafrechtspecialist mag noemen.

Aanvankelijk heeft hij zich bezig gehouden met het leren van het vak door op alle rechtbanken en gerechtshoven van Nederland zo veel mogelijk zaken van verschillende aard en omvang te doen. Gaandeweg kwam zijn aanleg en interesse voor de meer diepgaande aspecten van het straf [proces-]recht naar voren en heeft hij zich bekwaamd in de cassatiepraktijk en rechtsbijstand in omvangrijkere megazaken.

Op dit moment behandelt mr. Van Rijsbergen ieder jaar tientallen cassatiezaken, deels afkomstig vanuit TDNL, deels op verzoek van collega-advocaten. mr. Van Rijsbergen kijkt in bepaalde zaken vaak vanaf het begin mee om – zo nodig – de aanpak van een zaak af te stemmen op een mogelijk cassatieberoep. Daarnaast heeft hij nog zijn overige praktijk met zaken die aansluit op de praktijk van zijn collega’s binnen TDNL

mr. Van Rijsbergen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) strafrecht als hoofdrechtsgebied geregistreerd. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.