Thomas| Doesburg |
 
Dunsbergen | Van 't Land
Strafrechtadvocaten
Mr J.J.J. (Jasper) van Rijsbergen

Mr Jasper van Rijsbergen is, alhoewel dit binnen TDNL geen echte betekenis heeft, de oudste medewerker in rang. Afgestudeerd aan de universiteit van Tilburg, met als specialisatie strafrecht, is Mr Van Rijsbergen meteen na zijn afstuderen bij TDNL begonnen.

Aanvankelijk heeft hij zich bezig gehouden met het leren van het vak door op alle rechtbanken en gerechtshoven van Nederland zo veel mogelijk zaken van verschillende aard en omvang te doen. Gaandeweg kwam zijn aanleg en interesse voor de meer diepgaande aspecten van het straf [proces-]recht naar voren en heeft hij zich bekwaamd in de cassatiepraktijk.

Op dit moment behandelt hij ieder jaar tientallen cassatiezaken, deels afkomstig vanuit TDNL, deels op verzoek van collega-advocaten. Mr Van Rijsbergen kijkt  in bepaalde zaken vaak vanaf het begin mee om – zo nodig – de aanpak van een zaak af te stemmen op een mogelijk cassatieberoep. Daarnaast heeft hij nog zijn overige praktijk met zaken die aansluit op de praktijk van zijn collega’s binnen TDNL. Tezamen met Mr Doesburg houdt hij de “kennisbasis” van het kantoor in de gaten. Mr Van Rijsbergen is sinds 2012 lid van de NVJSA.