strafrechtadvocaten

mr. R. (Robert) van 't Land

Mr. Robert van ’t Land is in 2001 afgestudeerd aan de universiteit van Utrecht op zowel het gebied van het strafrecht als het bestuursrecht. Na een korte periode te hebben gewerkt als juridisch medewerker werd hij in 2003 beëdigd als advocaat in het arrondissement Breda, thans Zeeland-West-Brabant. Vanaf 2007 is hij als mede-oprichter en -eigenaar van TDNL strafrechtadvocaten zijn strafpraktijk verder gaan uitbreiden.

Hij is lid van de NVSA en daarmee strafrechtspecialist. Zijn praktijk omvat alle soorten strafzaken in de meeste brede zin; van de kleine winkeldief tot de georganiseerde criminaliteit. De laatste jaren ligt de nadruk vooral op zaken op het gebied van de zogeheten ondermijning.

Naast de kleine en grote drugszaken spelen ook de verdenkingen op het gebied van witwassen een grote rol in zijn praktijk. De ontnemingspraktijk, ook wel bekend als “pluk ze”-zaken, is hiermee onlosmakelijk verbonden en behoort tot zijn specialisme.

Daarnaast vormt bestuursrechtelijk ingrijpen een belangrijke pijler van de overheid binnen het bestrijden van de ondermijnende criminaliteit. Ook voor deze zaken op het gebied van het bestuursrecht (sluitingen van panden, bestuursdwang, e.d.) kunt u bij hem terecht.

Mr. Van ’t Land heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) strafrecht als hoofdrechtsgebied geregistreerd. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.